Kim Björklund & Solveig Eriksson -

Hilding Ekelund i Karis - Karjaalla

48 sidor.

Pris €5.00

Köp våra böcker online. Klicka här.

Karis egen arkitekt Hilding Ekelund (1893–1984) formgav nästan alla
offentliga byggnader i Karis under tre decennier.
Han är den som starkast påverkat den byggda miljön i Karis.
Projektet ”I Hilding Ekelunds fotspår genom Karis” var ett halvårigt projekt
under 2007, med vilket Västnyländska kultursamfundet ville synliggöra och
förvalta en betydande del av stadens hembygdshistoria.
Detta gjordes bl.a. genom en utställning med tillhörande broschyr,
samt en arkitekturhistorisk kulturstig med infotavlor och en mera
ingående skrift i samma ämne.
Projektet stöddes finansiellt med Leader+ medel och av Svenska Kulturfonden.
Vem var Hilding Ekelund? När verkade han i Karis? Vad har han gjort för Karis?
På vilket sätt kan du idag se hans inflytande i den forna köpingen?
Allt detta samt mycket kan du läsa samt bekanta dig med
genom boken Hilding Ekelund i Karis–Karjaalla.
Boken är en produkt av utställningen ”I Hilding Ekelunds fotspår genom Karis”,
som ordandes under sommaren 2007 som en del av projektet.
Även infotavlor finns vid en del av byggnaderna.
Boken kan köpas på Luckan Raseborg,
Torggatan 3, 10300 Karis, tfn 044-017 0176
eller över nätet genom att klicka på pärmbilden.