Ove Enqvist - Finska vikens port, Kustförsvarets historia i Västnyland

På hösten 2008 utkom den tionde boken i föreningens
skriftsserie Finska vikens port, Kustförsvarets historia i
Västnyland
.

Författare är Ove Enqvist. ISBN 978-951-96364-7-4

Författaren skildrar det västnyländska kustförsvaret från de
första skansarna på 1600-talet till början av 2000-talet, då största
delen av kustartilleriet redan lagts ned. Många källor, som tidigare
inte har varit tillgängliga, har använts och bidrar till att bilda en klar
helhetsbild av det västnyländska kustförsvaret, som tidigare inte
beskrivits i bokform.

Boken  är tyvärr SLUTSÅLD.